Training & Scholing

Ik kan trainingen, cursussen en opleidingen verzorgen op uiteenlopend gebied. Op dit moment heb ik ervaring ten aanzien van de volgende gebieden:

• Handelingsgerichte diagnostiek (psychologen/orthopedagogen)
• Handelingsgericht Werken (schoolteams PO en VO)
• Leerpotentieel en Dynamisch testen (psychologen/orthopedagogen)
• Omgaan met leerproblemen (schoolteams PO en VO)
• Omgaan met gedragsproblemen (schoolteams PO en VO)
• Scholing rondom interpretatie van de NIO (schoolteams en ouders)

Met betrekking tot andere onderwerpen ben ik altijd bereid om mee te denken of ik daar iets in kan betekenen. Neem hiervoor contact op per mail of aan de hand van het contactformulier op de website.

Neem contact op