Begeleiding & Behandeling

Individuele begeleiding
Wanneer daar behoefte aan is kan er een korte periode van individuele ondersteuning geboden worden. Dit betekent dat ik ongeveer 5 keer een gesprek met het kind zal hebben en het kind daarbij nieuwe vaardigheden zal aanleren. Samenwerking met zowel ouders als school is belangrijk tijdens de begeleiding, want alleen dan zal het kind leren de nieuwe geleerde vaardigheden ook daadwerkelijk toe te passen in de praktijk. Tijdens de begeleiding zal er in de meeste gevallen gebruik worden gemaakt van een combinatie tussen technieken uit de cognitieve gedragstherapie (CGT) en uit het oplossingsgericht werken (OGW). Bij CGT wordt nagegaan welke niet-helpende en belemmerende gedachten het probleem in stand houden en mogelijk zelfs verergeren. Er worden handvatten aangereikt om deze gedachten te vervangen door meer helpende gedachten. Bij OGW wordt uitgegaan van de gewenste situatie en wordt er aan de hand van oplossingsgerichte vragen bekeken welke kleine stappen er kunnen gezet om meer richting die situatie te komen. Door het opdelen van het gewenste einddoel in meerdere kleine stappen, kan er sneller een succeservaring worden behaald, wat stimulerend werkt voor het kind en de omgeving. De individuele begeleiding kan zich bijvoorbeeld richten op de volgende situaties:

• Mijn kind ervaart veel spanning tijdens toets momenten, er is sprake van faalangst.
• In vrije situaties en tijdens de pauze is mijn kind vaak betrokken bij conflicten.
• Mijn kind vindt het lastig om nieuwe vriendschappen aan te gaan en te onderhouden.

Doordat ik alleen korte interventies bied, ben ik niet in staat om kinderen met meervoudige en ernstige problematiek te begeleiden. Ik kan kinderen begeleiden in de leeftijd van 6-18 jaar.

Groepstrainingen:
Wanneer er voldoende aanmeldingen zijn, kan ik eventueel op een school een groepstraining verzorgen voor een groepje kinderen. Dit kan een training zijn waarbij de sociale vaardigheden op een speelse wijze worden geoefend. Dit kan bij kinderen van 6-8 en 9-12 jaar. Ook kan ik een faalangstreductietraining organiseren voor kinderen van 9-12 jaar of voor de middelbare schoolleeftijd. Hierbij werk ik vaak en graag samen met Diane van Berkel van BOEST Kindertrainingen (www.boestkindertrainingen.nl). Groepstrainingen vinden plaats op initiatief van school. Voor meer informatie kan per mail of via het contactformulier op de website contact worden opgenomen.

Neem contact op