Tarieven

Tarieven
Diagnostisch onderzoek is maatwerk en de bestede tijd is dan ook erg afhankelijk van de onderzoeks- en hulpvraag. Tijdens het intakegesprek wordt altijd een indicatie van de kosten gemaakt en daarbij wordt altijd een maximum aangegeven. Voorafgaand aan het onderzoek weet u dus wat u kwijt bent, zodat u niet voor verassingen komt te staan. U kunt ervan uitgaan dat aan een uitgebreid onderzoek vaak tussen de 8 en 12 uur wordt besteed. Hierbij geldt een uurtarief van €90,- per uur. Aanvullende activiteiten, zoals een extra gesprek, kunnen later worden aangevraagd en zullen op basis van reëel bestede uren worden doorberekend.

Reiskosten
Een onderzoek kan plaatsvinden in de praktijk of op een rustige plek in school. Reistijd en reiskosten worden niet berekend in Haarlem en direct omliggende gemeenten. Daarnaast ook niet bij aanvragen vanuit de gemeente Kaag- en Braassem. Voor opdrachten buiten deze regio’s geldt een tarief van €50,- per uur op basis van de daadwerkelijk gemaakte reistijd en een vergoeding van €0,19 per kilometer, met uitzondering van de eerste 5 kilometer.

Vergoeding
Op dit moment heb ik geen contracten met de verschillende gemeenten. Dit betekent dat mijn werkzaamheden niet vergoed kunnen worden vanuit de Jeugdwet. Soms worden individuele behandeltrajecten vergoed vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering. Dit kunnen ouders zelf navragen bij hun verzekeraar. Doordat ik geen contracten heb, zullen de kosten voor rekening komen van ouders of school. Sommige scholen hebben hier budget voor beschikbaar, maar dat is lang niet altijd het geval. Ouders kunnen dit zelf bij school navragen.

Neem contact op