Formulieren

Voor het uitvoeren van een goed en efficiënt intakegesprek is het fijn om vooraf al enige informatie te hebben. Daarom verzoek ik u een intakeformulier in te vullen. Er is een formulier voor ouders en een formulier voor school. Als ouder heeft u altijd het recht om school buiten een onderzoek te houden. Om zo passend mogelijke adviezen te geven, is het echter wel zeer behulpzaam om ook van school informatie over het kind te ontvangen.
Intake vragenlijst voor ouders
Intake vragenlijst voor school
Informatiebrief voor ouders

Neem contact op