Aanbod

Diagnostiek & Advies

Kinderen kunnen binnen en buiten school tegen verschillende belemmeringen aanlopen. Een diagnostisch of psychologisch onderzoek kan worden ingezet om te achterhalen waar deze problemen vandaan komen en wat er nodig is om het kind optimaal tot ontwikkeling te laten komen. Hierbij kijk ik niet alleen naar de belemmeringen van een kind, maar ook juist naar de krachten en kwaliteiten van het kind en diens omgeving. Aan de hand van het onderzoek formuleer ik praktische handvatten en adviezen.

Begeleiding & Behandeling

Soms biedt een onderzoek nog te weinig antwoord op de vraag of is er meer nodig om tot het gewenste resultaat te komen. Zeker wanneer er ook factoren binnen het kind een rol spelen die het probleem versterken of in stand houden kan wat meer (individuele) aandacht voor het kind wenselijk zijn. In die gevallen kan verdere begeleiding van het kind een passend vervolg zijn op de eerdere diagnostiek

Training & Scholing

Zowel onderwijs als psychologie is een vakgebied waarin er altijd nieuwe ontwikkelingen zijn en het goed is om regelmatig bijscholing te volgen. Ik ken het belang van scholing en draag daarom graag een steentje bij aan de verdere professionele ontwikkeling van de verschillende professionals in het onderwijs en de (kinder-)psychologie. Met veel plezier en ervaring verzorg ik trainingen en cursussen voor zowel schoolteams als collega psychologen en orthopedagogen (eventueel in opleiding).

Schoolbegeleiding

Na ruim 9 jaar in Den Haag als schoolpsycholoog/onderwijsadviseur te hebben gewerkt bij een grote onderwijsbegeleidingsdienst, weet ik als geen ander hoe ik scholen kan ondersteunen en begeleiden op het gebied van de zorgstructuur. Hierbij gaat het om het creëren van een professionele omgeving waarbij leer- en ontwikkelingsproblemen tijdig gesignaleerd worden en iedereen binnen school zich bewust is van zijn/haar mogelijkheden en verantwoordelijkheden. Met name het preventief handelen van de school staat hierbij centraal.

Neem contact op