Schoolbegeleiding

Zeker binnen passend onderwijs is het voor scholen steeds belangrijker te weten waar de eigen kwaliteiten liggen; welke leerlingen zijn thuis bij ons op school en bij welke problematiek of onderwijsbehoeften komen we (nog) expertise te kort om deze leerling een passende plek te bieden? Ik kan eraan bijdragen dat een school hier meer zicht in heeft. Dit kan onder andere door te fungeren als ‘critical-friend’ van directie/management team of door mee te denken bij of mee te schrijven aan schoolbrede zorgplannen en/of protocollen. Daarnaast kan ik ook op individueel leerkracht- of leerlingniveau betrokken zijn. Zo kan ik een leerkracht coachen met betrekking tot zijn of haar benadering tot een specifieke leerling of groep leerlingen. En wanneer er zorgen rondom een individuele leerling zijn kan ik vanuit mijn expertise deelnemen aan een multidisciplinair overleg (MDO) of een zorg advies team (ZAT). Neem contact op per mail of het contactformulier van de website wanneer u hier meer informatie over wilt.

Neem contact op