‘Omdat ieder kind recht heeft op een optimale ontwikkeling’

Mijn naam is Roel Verdel. Als zelfstandig schoolpsycholoog en geregistreerd Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP heb ik mijn eigen praktijk in Haarlem. Ik ben gespecialiseerd in diagnostiek bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar en de advisering aan hun ouders en leraren. Naast diagnostiek en advisering bestaat mijn dienstverlening uit het bieden van begeleiding, consultatie en (na-)scholing. Bij al mijn activiteiten staat de optimale ontwikkeling van kinderen en jongeren centraal.

Mijn visie en werkwijze
Ieder kind heeft de mogelijkheden om te leren. Dat is mijn uitgangspunt in mijn werk als psycholoog. Dit betekent dat ik op zoek ga naar de kwaliteiten van het kind en diens omgeving en dus altijd mijn aandacht richt op het positieve. Waar nodig voer ik diagnostiek uit of bied ik begeleiding aan kind, ouders en/of leerkracht. Ik pas de uitgangspunten van handelingsgerichte diagnostiek toe in mijn aanpak, wat betekent dat ik gericht op zoek ga naar dat wat nodig is om kind, ouders en school weer verder te helpen. Ik richt mij daarbij op positieve en ondersteunende factoren en omschrijf wat dit kind, bij deze leraar, op deze school, in deze groep en met deze ouders nodig heeft om optimaal tot ontwikkeling te komen. Uiteraard kan dit alleen door nauw samen te werken met zowel ouders als school.

Over mij

Na 4 jaar werkzaam te zijn geweest in de commerciële sector besloot ik in 2004 dat het tijd was om een andere richting in te slaan en ben ik begonnen aan een studie psychologie aan de Universiteit Leiden. In de laatste fase van mijn studie heb ik gekozen voor de richting Child & Adolescent Psychology. Ter afronding van mijn master ben ik in 2008 als stagiair aan de slag gegaan bij de het (HCO) Haags Centrum voor Onderwijsadvies, een grote onderwijsbegeleidingsdienst in Den Haag. Na mijn stage ben ik daar in dienst getreden als onderwijsadviseur/psycholoog. En vervolgens ben ik in 2013 gestart met de tweejarige postacademische opleiding tot schoolpsycholoog. In januari 2015 heb ik die afgerond, waarna ik mij kon registreren als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP bij de beroepsvereniging van de psychologen. Vanaf januari 2016 ben ik, naast mijn baan in Den Haag, ook als zelfstandig psycholoog aan de slag gegaan in Haarlem. Sinds begin 2018 ben ik gestopt bij het HCO en richt ik mij volledig op mijn eigen praktijk. In Haarlem werk ik veel samen met andere praktijken zoals de Schoolpsychologische Praktijk van Beatrijs Brand en Psychologiepraktijk Hildebrand van Mirjam Hildebrand. Als geregistreerd Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP voer ik werkzaamheden uit op het gebied van diagnostiek en behandeling bij kinderen en jongeren, coaching en training van schoolteams en collega psychologen / orthopedagogen en begeleiding van scholen, ouders en kinderen/jongeren.

Neem contact op